Language:

Besplatan i otvoren kancelarijski paket
Apache OpenOffice 4.0.1 je objavljen!

Proizvodi

Još

Opis proizvoda Apache OpenOffice-a

Kompatibilan sa ostalim glavnim kancelarijskim paketima, Apache OpenOffice je besplatan za preuzimanje, korišćenje i distribuciju. Preuzmite ga odmah, i imajte:

Apache OpenOffice?

Zašto Apache OpenOffice?

Apache OpenOffice je sinonim za kvalitet:

Apache OpenOffice je lak za korišćenje:

Apache OpenOffice je besplatan program:

Apache OpenOffice je usaglašen sa standardima:

Saznajte više ili isprobajte ga danas!

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.