Language:

Besplatan i otvoren kancelarijski paket
Apache OpenOffice 4.0.1 je objavljen!

Proširenja i šabloni: od produkcije do krajnjih korisnika

Apache OpenOffice nudi kompletan radni okvir dozvoljavajući da bude obogaćen. OpenOffice dozvoljava i „proširenja“ i „šablone“. Proširenje (extension) je alat od drugog proizvođača (third party) koji donosi nove funkcije OpenOffice-u. To može da se uradi preko „add-on“ dodataka (komponenata koje se integrišu u grafički korisnički interfejs – GUI OpenOffice-a), „add-in“ dodataka (komponenata koje pružaju nove formule u Računu (Calc) OpenOffice-a), angažovanih od strane UNO paketa. Šabloni su unapred podešena dokumenta dizajnirana za određene namene.

Projekti lokalnih jezika (projekti prevođenja OpenOffice-a i okolne strukture) su dobrodošla pomoć u prevođenju svih ovih resursa. OpenOffice wiki može se koristi za objavljivanje prevoda svih materijala koji se mogu naći ovde i sada sadrži većinu informacija.


Get or submit extensions on the OpenOffice Extensions Website

Preuzmite ili priložite proširenja na OpenOffice-om sajtu „Proširenja“.
Preuzmite ili priložite šablone na OpenOffice-om sajtu „Šabloni“.

Saznajte mnogo više na Wiki-jevoj stranici „Proširenja“

Pridružite se dopisnoj listi korisnika, ako ste spremni da delite vaše dodatke a trebate pomoć: users-subscribe@openoffice.apache.org

Pridružite se dopisnoj listi „api“ za sva pitanja u vezi razvoja proširenja: api-subscribe@openoffice.apache.org

(Pogledajte stranu Apache OpenOffice dopisne liste za označavanje pošte i informacije o drugim korisnim dopisnim listama.)

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.